Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 23/07/2018]

Ngày 5/7/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Ủy ban giai đoạn 1996 - 2017.

Chủ trì Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hữu nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban. Tham dự Hội nghị còn có gần 300 đại biểu là Ủy viên Ủy ban, Lãnh đạo các Bộ, ngành và đai diện các cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) của các bộ, ngành và địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đánh giá công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN từ khi Nghị định 12/2012 NĐ-Chính phủ được ban hành. Thứ trưởng nhấn mạnh: Công tác PCPNN được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi là một bộ phận của công tác đối ngoại nhân dân, gắn liền với đường lối, chính sách đối ngoại qua từng giai đoạn phát triển của đất nước. Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức PCPNN ở Việt Nam, tháng 5/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ, nay là Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị

          Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Ủy ban, nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong tham mưu và giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động này cũng nhằm cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác PCPNN, cũng như sự phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong hợp tác với các tổ chức PCPNN.

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban báo cáo tổng kết công tác về các tổ chức PCPNN giai đoạn 1996-2017. Báo cáo nêu rõ, qua hơn 20 năm hoạt động, Ủy ban đã bám sát các chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Ủy ban đã kịp thời đề xuất và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách và ban hành các văn bản pháp quy liên quan đến công tác phi chính phủ nước ngoài. Ngoài ra, Ủy ban luôn quán triệt thông tin, hỗ trợ và hướng dẫn cho các Bộ, ngành, địa phương trong hợp tác với các tổ chức PCPNN, hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký cho gần 1.500 lượt tổ chức PCPNN hoạt động ở Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ với trên 1000 tổ chức PCPNN, trong đó có khoảng 500 tổ chức đang hoạt động thường xuyên. Hằng năm các tổ chức PCPNN hỗ trợ khoảng 3000 chương trình, dự án và khoản viện trợ với giá trị viện trợ giải ngân trong hơn 20 năm ước đạt trên 4,3 tỷ đô la Mỹ.

        Nhìn chung, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được triển khai trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường... đã giúp giải quyết được một số vấn đề bức thiết của người dân ở vùng khó khăn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và người dân vùng hưởng lợi dự án, hỗ trợ các mô hình, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế...

 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả Ủy ban cùng với các bộ, ngành và địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng khẳng định hoạt động của Ủy ban đã góp phần tích cực và những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước nói chung và công tác đối ngoại nói riêng.

          Thủ tướng đề nghị Ủy ban, các bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện cho các tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam, phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam và theo đúng các quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải thống nhất nhận thức về công tác PCPNN, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban, đổi mới cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan và tăng cường vận động, hợp tác với các tổ chức PCPNN.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

                                                                           Thanh Thủy tổng hợp

                                                                            (Nguồn: vufo.org.vn)Đang online: 18

Số lượt truy cập: 343648