Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 28/11/2018]

Chiều ngày 21/11/2018, tại Hội trường Sở Ngoại vụ đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 Khối thi đua Nội chính – Văn xã. Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Thương – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa và đại diện 09 đơn vị trong Khối thi đua Nội chính – Văn xã, gồm các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thể thao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp và Ban Dân tộc.

 

Ông Huỳnh Thương – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội nghị và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết

Ngay từ đầu năm 2018, các đơn vị trong Khối đã thực hiện ký kết giao ước thi đua. Theo đó, các đơn vị trong Khối đã xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 để làm cơ sở triển khai thực hiện các tiêu chí thi đua. Qua việc thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị, phong trào thi đua của Khối đã được phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua trong các đơn vị đã thu hút được sự quan tâm của toàn thể CBCC và người lao động, tích cực hưởng ứng và đăng ký tham gia. Nhìn chung, các đơn vị đã tổ chức tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra và đạt 100% theo Kế hoạch đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2018, các đơn vị trong Khối đã tổ chức kiểm tra 159 trường hợp, tiến hành thực hiện 20 cuộc thành tra hành chính và 114 cuộc thanh tra chuyên ngành; tiếp nhận và xử lý khoảng 205 đơn  khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, trong đó có 186 đơn đủ điều kiện xử lý và 19 đơn không đủ điều kiện xử lý. Đối với các đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Thanh tra Sở các đơn vị tham mưu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Thương – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa thống nhất với báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Khối. Ông cho rằng, mặc dù với khối lượng công việc khá lớn trong năm, nhưng các đơn vị đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Ông hoan nghênh và đánh giá cao về những kết quả mà các đơn vị trong Khối đã đạt được trong năm qua. Ông hy vọng, trong thời gian tới, các đơn vị trong Khối sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, trong đó cần lưu ý đến các biện pháp, giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng công tác, duy trì việc tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua của các đơn vị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Kết quả bình xét thi đua năm 2018 của Khối thi đua Nội chính – Văn xã, đơn vị Thanh tra Sở Ngoại vụ được bình chọn xếp thứ 1 và đề xuất tặng Bằng khen của Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, đơn vị Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xếp thứ 2 và đơn vị Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao xếp thứ 3.

 

Tin, bài, ảnh : Hằng NguyễnĐang online: 13

Số lượt truy cập: 536341