Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 01/01/2018]
Ngày 02/01/2018, Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 01QĐ-SNgV về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động.
Công bố HTQLCL tại Trụ sở Sở Ngoại vụ
Triển khai kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với các phòng ban thuộc Sở Ngoại vụ được đưa vào áp dụng tại cơ quan từ năm 2012, với mục tiêu tổ chức giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình, minh bạch, khoa học, tối ưu hóa nguồn lực và tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân. Để công bố Hệ thống quản lý chất lượng, từ năm 2012 đến nay, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các chuyên gia tư vấn, cũng như tự tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc tổ chức áp dụng tại các đơn vị, nhiều quy trình thủ tục hành chính thuộc hệ thống quản lý chất lượng đã được cải tiến, cập nhật đảm bảo nguyên tắc phân bổ và sử dụng tối ưu nguồn lực, đồng thời giảm thiểu thời gian giải quyết.
Công bố HTQLCL tại Trụ sở Sở Ngoại vụ
Theo Quyết định 935/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 và Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ công bố hệ thống quản lý chất lượng áp dụng đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngoại vụ và các hoạt động nội bộ của Sở.
Thông qua việc áp dụng ISO, lãnh đạo Sở Ngoại vụ có thể điều hành công việc nội bộ trôi chảy và hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo và công chức trong quy trình xử lý công việc; kiểm soát được toàn bộ quá trình xử lý công việc.
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Sở Ngoại vụ đã mang lại hiệu quả thiết thực, là công cụ hữu hiệu hỗ trợ đắc lực mục tiêu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng ban thuộc Sở, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong quá trình thực hiện các giao dịch tại trụ sở Sở Ngoại vụ.
Đính kèm:
QĐ Công bố 2018.pdf
Tin, bài: K. Hà
Ảnh: B. PhượngĐang online: 14

Số lượt truy cập: 356721