Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 25/12/2018]

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 40 tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động (17 Hoa Kỳ, 08 Pháp, 04 Úc, 02 Hà Lan, 01 Canada, 03 Thụy Sĩ, 02 Anh, 01 Bỉ, 01 Đức, 01 Đan Mạch) và 04 tổ chức quốc tế đang hoạt động viện trợ cho các dự án tại tỉnh (Quỹ toàn cầu Liên hiệp quốc, Quỹ toàn cầu HIV/AIDS, Tổ chức Y tế thế giới - WHO, World Wide Fund for Nature - WWF). Ngoài ra, trong năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành hoàn tất thủ tục xin cấp mới Giấy Đăng ký hoạt động cho 03 tổ chức: Úc, Pháp, Hoa Kỳ và gia hạn Giấy Đăng ký hoạt động cho 06 tổ chức: Canada, Úc,  Hà Lan, Anh, và 2 Hoa Kỳ.

Tháng 11/2017, cơn bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa đã gây ra nhiều thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Vì vậy, trong năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đã nhận được nhiều sự quan tâm và cứu trợ khẩn cấp từ các tổ chức PCPNN, các tổ chức quốc tế,… hỗ trợ về kinh phí, lương thực, thuốc men, sửa chữa nhà ở, các trường học, bệnh viện,…Cụ thể: Trong năm 2018, tỉnh Khánh đã tiếp nhận 35 khoản viện trợ dự án và phi dự án (bao gồm 04 khoản viện trợ dự án cũ và 31 khoản viện trợ phi dự án) với tổng giá trị là 2.533.249 USD, đã giải ngân  2.541.155 USD (so với cùng kỳ năm ngoái tăng 7% về số lượng và tăng gấp 4.5 lần tổng giá trị viện trợ giải ngân). Đồng thời, hướng dẫn và tạo điều kiện cho 21 đoàn chuyên gia của các tổ chức PCPNN đến địa phương thực hiện đánh giá tiến độ dự án, tổ chức giao lưu, tập huấn, hội nghị và tặng quà cho các em học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương. Tiêu biểu là các đoàn của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID),… đến hỗ trợ, sữa chữa nhà cho người dân khắc phục bão số 12 và các đoàn khám chữa bệnh nhân đạo của tổ chức VN Smile (Úc), tổ chức Vinacapital Foundation (Hoa Kỳ),..đã giúp người dân nghèo cải thiện sức khỏe và ổn định cuộc sống.

Một số khoản viện trợ phi dự án điển hình trong năm 2018 đã có nhiều đóng góp trong công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương khó khăn, các vùng bị thiệt hại do thiên tai:

S

T

T

Tên tổ chức

Tên khoản viện trợ phi dự án

Giải ngân trong

năm 2018

Đối tác

1

Tổ chức Susann Help For Children (Thụy sĩ)

Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi)

206.617$

Tp. Nha Trang

2

Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam

Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị bão lụt do bão số 12 (tiền mặt, vật dụng gia đình)

46.905$           

Huyện Vạn Ninh

3

Hiệp hội chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế           

Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị bão lụt do bão số 12 (lương thực, nhu yếu phẩm, tiền mặt)

53.264$

Toàn tỉnh

4

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)        

Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị bão lụt do bão số 12 (tiền mặt)      

88.640$

Diên Khánh,

Ninh Hòa

5

Cơ quan đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp quốc (FAO)  

Cứu trợ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu cơ bản hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão 12 (tiền mặt)

516.918 $

Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh

6

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP)

Hỗ trợ sửa nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bão số số 12 (hỗ trợ sửa chữa nhà, tiền mặt)

630.772$           

Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Vạn Ninh

Nhìn chung, thông qua các dự án, chương trình, hoạt động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 đã góp phần thiết thực cho cộng đồng trong công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết những vấn đề xã hội, đặc biệt là thông qua hoạt động cứu trợ khẩn cấp của các tổ chức PCPNN, các tổ chức quốc tế,… đã giúp người dân các vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai dần ổn định cuộc sống.

Do đó, để tiếp tục tranh thủ nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Việt Nam và trên thế giới để huy động tối đa các nguồn vốn tài trợ PCPNN phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, vận động các nhà tài trợ, tổ chức PCPNN ưu tiên viện trợ cho các huyện nghèo và khu vực miền núi (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Vạn Ninh...) ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, nông nghiệp, thủy sản, bảo vệ môi trường, phòng chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng hệ thống giao thông,...

            Đa dạng hóa các phương thức vận động: không chỉ dừng lại ở phương thức đi vận động trực tiếp mà áp dụng các phương thức khác như kêu gọi qua cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức; thông qua các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các địa phương cần phối hợp lồng ghép vận động viện trợ PCPNN tại các nước. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức cho cán bộ chuyên trách, bám sát vào chương trình xúc tiến viện trợ nhằm xây dựng dự án cũng như tìm kiếm, gặp gỡ các tổ chức PCPNN có tiềm năng để kêu gọi viện trợ cho địa phương.

            Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cấp và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của viện trợ PCPNN đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương nói chung và cuộc sống của người dân nói riêng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ quản, đơn vị tiếp nhận dự án triển khai và thực hiện các thỏa thuận, các dự án theo đúng quy định của pháp luật và cam kết với các nhà tài trợ; thực hiện chế độ báo cáo theo tiến độ dự án để góp phần quản lý chặt chẽ công tác triển khai và nâng cao hiệu quả của dự án.

Một số hình ảnh triển khai hoạt động của các tổ chức PCPNN, tổ chức quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018:

                                             

Tổ chức Susann’s Help for Children tặng quà cho các em học sinh có hoàn cản khó khăn tại xã Suối Thơm, huyện Diên Khánh

                                    

Ông Nguyễn Đắc Tài tiếp Đoàn Chương trình Liên hiệp quốc đến hỗ trợ cho người dân Khánh Hòa bị thiệt hại sau bão Damrey

                                  

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) hỗ trợ tiền cho người dân huyện Diên Khánh để khắc phục bão Damrey

                                                                      Thanh Thủy
Đang online: 22

Số lượt truy cập: 539785