Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 11/09/2018]

Ngày 11/8/2018, Chi đoàn Sở Ngoại vụ đã tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện” hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, từ 7h30 đến 11h00 sáng tại Sở Ngoại vụ với sự tham gia của toàn bộ đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Ngoại vụ, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thống kê, tổng hợp các tài liệu hướng dẫn thủ tục hồ sơ và tiếp nhận TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Khánh Hòa;

Thành lập tổ hỗ trợ gồm đại diện bộ phận chuyên môn theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại bộ phận “Một cửa”;

Ghi nhận các ý kiến kiến nghị khó khăn, vướng mắc trong TTHC của các tổ chức, cá nhân để đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo các cấp nhằm thống nhất các biện pháp giải quyết cho các tổ chức, cá nhân.

 

Chi đoàn Sở Ngoại vụ ra quân thực hiện Ngày thứ 7 tình nguyện

Trong một buổi sáng, Chi đoàn Sở Ngoại vụ đã hướng dẫn thủ tục cho 02 công dân và tiếp nhận, giải quyết, 02 hồ sơ thủ tục hành chính.

Nhìn chung, được sự quan tâm của Chi bộ và lãnh đạo Sở Ngoại vụ, công tác tổ chức, chuẩn bị cho hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” của Sở Ngoại vụ diễn ra chu đáo, tiết kiệm, thiết thực, ý nghĩa, phát huy tính chủ động của cơ sở Đoàn. Tuy nhiên, để các hoạt động sau hiệu quả hơn, công tác tuyên truyền trước khi diễn ra hoạt động cần phải đẩy mạnh hơn nữa, để người dân, cá nhân, tổ chức được tiếp cận thông tin rộng rãi hơn.

 

Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của cán bộ, công chức trẻ Sở Ngoại vụ, tham gia thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trẻ; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, xây dựng các mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại cơ quan.

Tin, bài: K. Hà

Ảnh: T. Khánh
Đang online: 17

Số lượt truy cập: 343640