Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 26/07/2018]

1. Quyết định v/v Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính năm 2018

2. Thông báo v/v tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Thông báo 1748/TB-SNV

3. Quyết định v/v Điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định 2170/QD-UBND

4. Quyết định v/v phê duyệt danh mục tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định 2470_QD_UBND

5. Quyết định v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định 2475_QD_HDTDCC

6. Thông báo v/v tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển
Thông báo 2214_TB

7. Thông báo thời gian tổ chức ôn tập môn kiến thức chung
Thông báo 2250_TB

8. Thông báo thời gian tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành
Thông báo SNgV-63TB

9. Quyết định v/v bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định 2896_QD_UBND

10 Thông báo v/v bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Thông báo 2373_TB
Các tin khácĐang online: 17

Số lượt truy cập: 343643