Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 04/05/2018]

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018.

Theo đó, kế hoạch nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan Sở Ngoại vụ thành phong trào sôi nổi, gắn công tác thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) trong chi bộ và cơ quan Sở Ngoại vụ, tạo động lực để CBCC và người lao động trong cơ quan thi đua thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, khuyến khích cán bộ công chức người lao động của Sở ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Ngoại giao và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 

(Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)

Sở Ngoại vụ cũng yêu cầu việc phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế cơ quan. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, tạo ra khí thế thi đua bằng hành động thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các đợt thi đua thường xuyên với các đợt thi đua chuyên đề. Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân, hiệu quả của phong trào; bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch cũng đề ra 08 nội dung thi đua cụ thể cho cán bộ, công chức, người lao động của Sở, phát động phong trào theo 02 đợt:

- Đợt thứ nhất: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 11/6/2018 với tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018.

- Đợt thứ hai: Từ ngày 11/6/2018 đến hết ngày 31/12/2018: thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018.

Tin: K. Hà

Đang online: 16

Số lượt truy cập: 343674