Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 25/12/2018]

        Trong năm 2018, cùng với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 03/4/2017; Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 03/4/2017; Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Kế hoạch số 10236/KH-UBND ngày 21/12/2016.

        Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được Sở Ngoại vụ chú trọng thực hiện, kịp thời cập nhật và quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên trong Sở nắm vững Luật và các văn bản quy định có liên quan đến bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ như Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nuôi con nuôi, Bộ Luật Lao động...Việc phổ biến, thông tin được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng như thông qua các buổi họp giao ban, các buổi sinh hoạt công đoàn, chi đoàn hàng tháng, hàng quý; phổ biến kiến thức về bình đẳng giới truyền tải thông tin qua phần mềm văn bản điện tử E-Office, qua các bài viết trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm giới thiệu, cập nhật kiến thức về bình đẳng giới.

(Ảnh minh họa)

        Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức (Kế hoạch số 03/KH-SNgV ngày 16/01/2018); Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (Kế hoạch số 07/KH-SNgV ngày 05/02/2018); Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Kế hoạch số 16/KH-SNgV ngày 26/3/2018); Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả (Kế hoạch số 21/KH-SNgV ngày 23/5/2018).

Trong công tác chuyên môn, Sở Ngoại vụ đã tích cực lồng ghép thực hiện công tác bình đẳng giới, chú trọng việc giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Khánh Hòa đi nước ngoài theo quy định. Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được tạo điều kiện đi công tác nước ngoài tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm, xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và tham quan du lịch, thăm thân tại nước ngoài ngày càng tăng. Tính đến hết tháng 11/2018, có 209 lượt nữ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi nước ngoài trong tổng số 547 lượt, chiếm 38,2%; trong đó có 52 lượt nữ cán bộ, công chức, viên chức trong tổng số 183 lượt đi công tác nước ngoài, chiếm 28,4%; có 08 lượt nữ cán bộ, công chức, viên chức trong tổng số 16 lượt đi đào tạo tại nước ngoài, chiếm 50% và có 149 lượt nữ cán bộ, công chức, viên chức trong tổng số 348 lượt đi nước ngoài việc riêng tham quan, du lịch, thăm thân tại nước ngoài, chiếm 42,8%.

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cùng với những cố gắng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức Sở, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Sở đã triển khai nhiều phương thức, hoạt động nhằm thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tuyển dụng cán bộ, công chức nữ có năng lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tiễn; thực hiện tăng lương thường xuyên kịp thời, đúng quy định, tổ chức thi đua, khen thưởng công bằng, phân công công việc hợp lý; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, đặc biệt là với lao động nữ như chế độ thai sản, bảo hiểm y tế, hợp đồng lao động.

        Trong công tác bố trí cán bộ thực hiện các nội dung liên quan về bình đẳng giới được Lãnh đạo Sở hết sức quan tâm. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Ngoại vụ đã thể hiện được vai trò tích cực trong việc theo dõi tình hình triển khai các chương trình, kế hoạch chung của tỉnh và các kế hoạch hành động của Sở, tình hình thực hiện bình đẳng giới và công tác nữ giới tại cơ quan, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ cán bộ, công chức và nhân viên, tham mưu cho Lãnh đạo kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ phù hợp. Sở cũng đã rà soát cử cán bộ Lãnh đạo tham gia, phối hợp kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, đảm bảo thực hiện tốt các công tác, nhiệm vụ được giao.

        Trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức  kiến thức về bình đẳng giới luôn được Sở Ngoại vụ tích cực triển khai thực hiện, đây là cơ sở để từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới tại cơ quan. Trong năm 2018, Sở đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tham gia hội nghị triển khai Tháng hành động vì trẻ em, kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; tham gia hội nghị tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong công tác truyền thông...

        Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, Sở Ngoại vụ đã tham dự Lễ phát động và xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức một số hoạt động, phù hợp với tình hình của cơ quan, chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động thông qua việc treo băng rôn thông điệp truyền thông “Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” tuyên truyền tại cơ quan; khuyến khích cán bộ, công chức viết, đăng tải tin bài có nội dung liên quan đến Tháng hành động năm 2018 trên Trang thông tin điện tử của Sở trong thời gian cao điểm từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018. Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với Công đoàn Sở Ngoại vụ hướng dẫn đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Về việc đảm bảo thực hiện các quy định về bình đẳng giới trong công tác tổ chức tại cơ quan, Sở Ngoại vụ luôn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nữ tham gia bộ máy lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể của Sở như Đoàn thanh niên, Công đoàn... tạo điều kiện phát huy tinh thần, trí tuệ của nữ cán bộ, công chức, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ phù hợp năng lực và sở trường, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ nữ theo từng giai đoạn, thời kỳ; tạo điều kiện thuận lợi, hợp lý nhất để cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức của Sở là Đảng viên, là lãnh đạo, quản lý như sau:

Stt

Nội dung

Nam

Nữ

Số người

Tỷ lệ

Số người

Tỷ lệ

1

Số cán bộ, công chức, nhân viên

9

42,8%

12

57,2%

2

Số cán bộ, công chức là Đảng viên

3

42,8%

4

57,2%

3

Tỷ lệ tham gia cấp ủy Đảng

1

100%

0

0%

4

Giám đốc, Phó Giám đốc

1

100%

0

0%

5

Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của đơn vị

2

40%

3

60%

        Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Sở Ngoại vụ luôn tạo điều kiện cho cán bộ công chức nữ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đồng thời, Sở luôn thực hiện nghiêm túc các chế độ hỗ trợ cho các trường hợp đi học, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ theo Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới tỉnh Khánh Hòa:

        - Tỷ lệ nữ Tiến sĩ/tổng số tiến sĩ của cơ quan: 1 (100%)

- Tỷ lệ nữ thạc sĩ/ tổng số thạc sĩ của cơ quan: 3/4 thạc sĩ (chiếm 75%)

        - Số cán bộ, công chức nữ được cử đi học các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý và lý luận chính trị - hành chính trong năm 2018 là 06 người trong tổng số 09 cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng, chiếm 66,6%.

Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Sở Ngoại vụ tổ chức tọa đàm, lồng ghép phổ biến các văn bản luật về bình đẳng giới, về công tác phụ nữ, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; về nghị lực của người phụ nữ đương đại... nhằm quán triệt mục tiêu, quan điểm công tác phụ nữ trong tình hình mới, góp phần nâng cao, giáo dục hơn nữa nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên trong cơ quan. Bên cạnh đó, việc thực hiện bình đẳng trong lĩnh vực gia đình, Sở đã lồng ghép các nội dung trong các hoạt động của Công đoàn, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình đã đem lại kết quả tích cực trong cuộc sống, làm thay đổi nhận thức và hành vi của cán bộ, công chức Sở. Trong thời gian qua, không có trường hợp bạo lực gia đình trong đội ngũ cán bộ, công chức của Sở; các con trong gia đình đều được yêu thương, quan tâm, chăm sóc bình đẳng; có sự chia sẻ công việc giữa vợ và chồng, bình đẳng với nhau trong cuộc sống.

Trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, triển khai thực hiện Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, Sở Ngoại vụ đã tham gia góp ý Kế hoạch triển khai Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2025” góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của kế hoạch về bình đẳng giới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Được sự quan tâm sâu sắc của Chi bộ và Lãnh đạo Sở, công tác bình đẳng giới tại Sở Ngoại vụ đã có những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, các phong trào, chăm lo quyền lợi chính đáng của phụ nữ. Qua đó, cán bộ, công chức nữ ngày càng nhận thức sâu sắc được vai trò trách nhiệm của mình, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, sắp xếp hài hòa giữa công việc cơ quan và gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác bình đẳng giới phát triển.

        Để tiếp tục triển khai thực thực công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian tới góp phần tăng cường thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Ngoại vụ xác định phương hướng, nhiệm vụ như sau:

        - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch hành động về Bình Đẳng giới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 10236/KH-UBND ngày 21/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020;

- Chú trọng tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên của cơ quan, nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới;

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện cho nữ giới phát huy vai trò, vị trí trong các hoạt động trên các lĩnh vực đời sống;

- Tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình, hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; góp phần tích cực trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt trong đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận thông tin; đảm bảo tốt quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện để nữ giới phát huy vai trò nòng cốt xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu mới, chú trọng hơn nữa đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm.

Bài viết: PTL
Đang online: 13

Số lượt truy cập: 539821