Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 25/12/2018]

       

Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện công tác chuyên môn, Sở Ngoai vụ cũng luôn chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống gia đình tại cơ quan và đạt được nhiều kết quả tích cực:

Thông qua các buổi giao ban hàng tuần và các buổi sinh hoạt tập thể của cơ quan, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Sở đã được nâng cao nhận thức và trách nhiệm về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và coi xây dựng gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong năm 2018, Sở đã ban hành Kế hoạch 30/KH-SNgV ngày 30/10/2018 triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, nhằm truyền tải thông điệp “Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; treo băng rôn thông điệp truyền thông “Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” tuyên truyền tại cơ quan; khuyến khích cán bộ, công chức viết, đăng tải tin bài có nội dung liên quan đến Tháng hành động năm 2018 trên Trang thông tin điện tử của Sở trong thời gian cao điểm từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018.

Phối hợp với Công đoàn cơ sở, Sở Ngoại vụ đã tổ chức các hoạt động toạ đàm, giao lưu cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và Ngày gia đình Việt Nam 28/6, qua đó lồng ghép tuyên truyền các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực gia đình: Luật hôn nhân và gia đình, luật bảo vệ trẻ em, luật cống buôn bán phụ nữ và trẻ em…Tuyên truyền ý nghĩa của bữa cơm gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chức năng của gia đình Việt Nam đối với sự phát triển của xã hội, thực trạng công tác gia đình hiện nay, Tuyên truyền các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Dương Nam Khánh, Phó Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen cho Tổ công đoàn Phụ nữ 2 giỏi

(Ảnh: Hằng Nguyễn)

Tọa đàm nhân dịp kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ của Sở Ngoại vụ (Ảnh: T.Khánh)

Đến nay, 100% cán bộ, công chức và người lao động của Sở nắm chắc mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, đặc biệt quan tâm tới thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình, tạo sự bình đẳng và hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình.

100% cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Bài viết: P.T.Lan
Đang online: 11

Số lượt truy cập: 536333