Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 22/11/2018]

Nhằm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn cơ quan chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên gia đình; góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, vừa qua, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”

Tháng hành động vì bình đẳng giới sẽ kéo dài từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018 với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, nhằm truyền tải thông điệp Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

 

Theo Kế hoạch, Sở Ngoại vụ sẽ tổ chức một số hoạt động, phù hợp với tình hình của cơ quan như, chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, thông qua việc treo băng rôn thông điệp truyền thông “Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” tuyên truyền tại cơ quan; khuyến khích cán bộ, công chức viết, đăng tải tin bài  có nội dung liên quan đến Tháng hành động năm 2018 trên Trang thông tin điện tử của Sở trong thời gian cao điểm từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018.

Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với Công đoàn Sở Ngoại vụ hướng dẫn đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và thân nhân người bị nạn (nếu có).

Tin, ảnh: P.T.LanĐang online: 6

Số lượt truy cập: 536326