Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 02/05/2017]

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Phó Giám đốc Phụ trách: Dương Nam Khánh

Điện thoại: 0258.3526 416

Email: dnkhanh@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ: thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc của cơ quan khi Giám đốc Sở vắng mặt hoặc được ủy quyền; đồng thời trực tiếp chỉ đạo phòng Lãnh sự và Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ, công tác sau: công tác Lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác lễ tân đối ngoại,các hoạt động, sự kiện đối ngoại lớn diễn ra tại địa phương và công tác kết nghĩa với các địa phương, vùng, miền trên thế giới; công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tham mưu tổ chức thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế tại địa phương; công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa; công tác đối ngoại nhân dân; công tác thanh tra ngoại giao; phối hợp theo dõi Công tác biên giới; công tác nhân quyền, thi đua khen thưởng, pháp chế; công tác cải cách hành chính, một cửa, ISO; ứng dụng công nghệ thông tin, trang Thông tin điện tử; công tác nghiên cứu khoa học.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 1. Văn phòng Sở

  * Bà Đỗ Thu Khánh - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Điện thoại: 0258.3526 421 

2. Thanh tra Sở 

* Ông Võ Thanh Nguyên – Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0258.3824 621

3. Phòng Hợp tác quốc tế: 

* Ông Lê Hoàng Long – Chuyên viên

Điện thoại: 0258.3526 419

4. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài:

 * Bà Võ Thị Thùy Linh - Trưởng phòng

Điện thoại: 0258.3526 417

.............................................................

Điện thoại cơ quan: 0258.3526 420
Fax: 0258.3560153


Các tin khácĐang online: 27

Số lượt truy cập: 343614