[Đăng ngày: 12/09/2016]

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Nguyễn Quốc Trâm

Điện thoại: 058.3526 415

Email: nqtram@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ: Phụ trách chung và chỉ đạo điều hành toàn bộ các hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa; đồng thời trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở và các nhiệm vụ, công tác sau: chỉ đạo một số nhiệm vụ, công tác sau: xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình và đề án về công tác ngoại vụ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh đối ngoại, MIA; công tác Biên giới lãnh thổ quốc gia; công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ; công tác tổ chức và quản lý các đoàn ra và đoàn vào; công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, ngân sách.

2Phó Giám đốc: Dương Nam Khánh

Điện thoại: 058.3526 416

Email: dnkhanh@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ: thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc của cơ quan khi Giám đốc Sở vắng mặt hoặc được ủy quyền; đồng thời trực tiếp chỉ đạo phòng Lãnh sự và Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ, công tác sau: công tác Lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác lễ tân đối ngoại,các hoạt động, sự kiện đối ngoại lớn diễn ra tại địa phương và công tác kết nghĩa với các địa phương, vùng, miền trên thế giới; công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tham mưu tổ chức thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế tại địa phương; công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa; công tác đối ngoại nhân dân; công tác thanh tra ngoại giao; phối hợp theo dõi Công tác biên giới; công tác nhân quyền, thi đua khen thưởng, pháp chế; công tác cải cách hành chính, một cửa, ISO; ứng dụng công nghệ thông tin, trang Thông tin điện tử; công tác nghiên cứu khoa học.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 1. Văn phòng Sở:

  * Bà Võ Thị Thùy Linh - Chánh Văn phòng

Điện thoại: 058.3526 421

Email: vttlinh@khanhhoa.gov.vn

 

2. Thanh tra Sở 
* Ông Võ Thanh Nguyên – Phó Chánh Thanh tra

Di động: 058.3824 621

Email: vtnguyen.sngv@khanhhoa.gov.vn

 

3. Phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế: 
* Ông Lê Hoàng Long – Phụ trách phòng

Điện thoại: 058.3526 419
Email:
dtkhanh@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Lãnh sự và Công tác về Người Việt Nam ở nước ngoài:

 * Bà Nguyễn Thị Thanh Loan- Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 058.3256 417

Email: nttloan@khanhhoa.gov.vn


Đang online: 17

Số lượt truy cập: 174877