[Đăng ngày: 12/09/2016]

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Nguyễn Quốc Trâm

Điện thoại: 058.3526 415

Email: nqtram@khanhhoa.gov.vn

2Phó Giám đốc: Dương Nam Khánh

Điện thoại: 058.3526 416

Email: dnkhanh@khanhhoa.gov.vn

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

1. Văn phòng Sở:

  * Bà Võ Thị Thùy Linh - Chánh Văn phòng

Điện thoại: 058.3526 421

Email: vttlinh@khanhhoa.gov.vn

 

2. Thanh tra Sở 
* Ông Võ Thanh Nguyên – Phó Chánh Thanh tra

Di động: 058.3824 621

Email: vtnguyen.sngv@khanhhoa.gov.vn

 

3. Phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế: 
* Bà Đỗ Thu Khánh – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 058.3526 419
Email:
dtkhanh@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Lãnh sự và Công tác về Người Việt Nam ở nước ngoài:

 * Bà Nguyễn Thị Thanh Loan- Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 058.3256 417

Email: nttloan@khanhhoa.gov.vn

Các tin khác

Đang online: 57

Số lượt truy cập: 165187