Độ ẩm:
Gió:
Ngày 02/01/2018, Sở Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 01QĐ-SNgV về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động.
Đang online: 33

Số lượt truy cập: 280104