Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 01/12/2019]

          Sáng ngày 21/11/2019, Đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài gồm 04 người do Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Trưởng đoàn đến làm việc tại Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa. Về phía tỉnh Khánh Hòa do Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì và sự tham gia các các cơ quan, đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.

          Tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Trung Thu – Giám đốc Sở Ngoại vụ đã báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động và kết quả vận động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn 2017-2019, đồng thời nêu các thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai cũng như các kiến nghị và đề xuất trong thời gian tới. Cụ thể, trong 03 năm gần đây, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 94 khoản viện trợ dự án và phi dự án ở các lĩnh vực: Y tế, Giải quyết các vấn đề xã hội, Phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp,… Tổng giá trị viện trợ đạt được: 3.502.180 USD, tương đương 81.478.201.000 đồng. Tuy nhiên, giá trị viện trợ PCPNN tại địa bàn tỉnh trong những năm gần đây chưa đạt hiệu quả cao, do đó phía tỉnh cũng đề nghị Đoàn công tác tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để giúp tỉnh Khánh Hòa tiếp cận, vận động nguồn viện trợ từ các tổ chức PCPNN, ưu tiên điều phối các dự án có quy mô lớn và đầu tư nhiều năm cho công tác xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, nông nghiệp của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PCPNN; thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác viện trợ PCPNN cho cán bộ đầu mối địa phương và các đơn vị, tổ chức liên quan.                                                                                     

Buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN tại Văn phòng UBND tỉnh

          Các cơ quan đơn vị của tỉnh cũng đã tham gia phát biểu tại buổi làm việc. Ông Trần Hòa Nam – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phản ánh tỉnh Khánh Hòa chỉ tiếp nhận những dự án nhỏ, thời gian ngắn nên tính bền vững chưa cao. Đồng thời, phía Sở cũng gặp khó khăn trong quá trình thẩm định các danh mục viện trợ (đối với một số mặt hàng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu),… Ông Lý Bá Lin – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị rất nhịp nhàng và hiệu quả, tỉnh chưa tiếp nhận nhiều dự án, chủ yếu là phi dự án từ các tổ chức truyền thống như: Hội Giúp đỡ Y tế Việt Nam tại Berlin, tổ chức Sussan for help Children;….

                         

Các thành viên Đoàn công tác tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp ý về phía tỉnh Khánh Hòa nên tiếp tục kết nối thường xuyên với các tổ chức lớn đã từng viện trợ cho tỉnh để tiếp tục vận động viện trợ, đồng thời tiếp tục vận động các tổ chức PCPNN ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo (nâng cao năng lực,…); cần sự vào cuộc của tất cả các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với công tác vận động viện trợ; thường xuyên tổ chức các Đoàn liên ngành đi kiểm tra các dự án đã triển khai tại địa phương;…

          Kết thúc buổi làm việc, Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã cám ơn Đoàn Công tác đã có buổi đến thăm và làm việc tại địa bàn tỉnh và cho rằng buổi làm việc rất có ý nghĩa, qua đó giúp tỉnh Khánh Hòa khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCPNN vào thời gian tới. Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hoạt động cũng như tiếp nhận viện trợ PCPNN theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời, tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019-2025 để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện công tác vận động viện trợ.

Ảnh và bài viết:  Thanh Thủy


Đang online: 4

Số lượt truy cập: 584383