Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 19/08/2019]

Chiều ngày 02/8/2019, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị sơ kết thi đua 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 1. Tham dự Hội nghị Đại diện Lãnh đạo: Liên đoàn Lao động, Đảng ủy Khối, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo các Sở, đại diện công đoàn và cán bộ phụ trách theo dõi công tác thi đua của 07 đơn vị trong Khối các Sở Quản lý Nhà nước, gồm các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thể thao, Giáo dục – Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế và Ngoại vụ.

Quang cảnh Hội nghị           

Tại Hội nghị, đại diện Trưởng khối đã thông qua báo cáo tóm tắt sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được các sở trong khối tiếp tục phát động và triển khai hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCNLĐ trong đơn vị đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm thường xuyên, từ đó thu hút được đông đảo CBCCVCNLĐ tham gia hưởng ứng. Công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất tiếp tục được quan tâm, duy trì và thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời, theo đúng quy định. Các đơn vị phấn đấu năm 2019 có 100% tổ chức cơ sở Đảng trong khối đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 100% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chuẩn cơ quan văn hoá, 30% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 100% công đoàn cơ sở vững mạnh, 100% chi đoàn vững mạnh xuất sắc…

Bà Lê Thị Hồng Gấm, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 06 tháng cuối năm, các thành viên trong Khối sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, UBND tỉnh, các Bộ, ngành phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của từng ngành, từng đơn vị như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bọ bỏ lại phía sau”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… Đồng thời, tiếp tục phát huy, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, phong trào riêng của mỗi đơn vị.


Ông Võ Bình Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội nhận cờ thi đua của Chính phủ

Tại Hội nghị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa được nhận cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của khối năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể xuất sắc là Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và 1 cá nhân là bà Cao Thị Bích Ngọc, giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng. 

Tin, bài, ảnh : Hằng Nguyễn


Đang online: 17

Số lượt truy cập: 657870