Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 05/01/2016]


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.


(A Pa Chải, Điện Biên là ngã 3 biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc)

Theo Nghị định, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ và các lực lượng liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản, pháp luật có liên quan và chủ trương, biện pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo vệ biên giới đất liền. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ và các lực lượng liên quan có trách nhiệm phối hợp bảo vệ đường biên giới quốc gia, hệ thống dấu hiệu mốc quốc giới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ biên giới, vượt biên, nhập cư, cư trú trái phép, khai thác trái phép tài nguyên và các hành vi khác xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự, gây hại môi trường, ở khu vực biên giới và những hành vi làm phương hại đến quan hệ hữu nghị với các nước có chung đường biên giới. Bên cạnh đó, các đơn vị này có nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, phản cách mạng, gián điệp, thổ phỉ, biệt kích, các tội phạm khác xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới trên đất liền.

Các đơn vị Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiềm ngư, Dân quân tự vệ và lực lượng liên quan có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện những văn bản, quy định  pháp luật về bảo vệ biển, đảo; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam; tuần tra, ngăn chặn, xua đuổi, bắt giữ người, phương tiện, tàu thuyền vi phạm pháp luật Việt Nam, chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam; bảo vệ ngư dân, ngư trường và tài nguyên biển.


(Quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa thuộc chủ quyền Việt Nam)

Nghị định số 133 được xây dựng căn cứ trên một số văn bản pháp luật như: Luật Quốc phòng năm 2005, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Biên giới quốc gia năm 2003… và đã chi tiết hóa một số nội dung trong Luật Dân quân tự vệ. Qua đó, Nghị định đã thể hiện tính cập nhật, quy định rõ ràng về phạm vi, trách nhiệm phối hợp bảo vệ biên giới, biển, đảo quốc gia của các cơ quan, đơn vị, lực lượng; khẳng định, kêu gọi sự đồng sức, đồng lòng của toàn quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.

                                                                                    Thiên Lý (Tổng hợp, viết)


Đang online: 12

Số lượt truy cập: 582868