Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 16/10/2020]

Thông tư số 04/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Ngày 25/9/2020, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực. Cụ thể, cơ quan cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực ở trong nước bao gồm Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, người đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nộp Tờ khai theo quy định, 02 ảnh chân dung và các giấy tờ liên quan. Trường hợp mất hộ chiếu, người đề nghị nộp kèm 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu theo mẫu 05/2020/NG-XNC ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thay đổi chi tiết nhân thân, chức danh so với hộ chiếu ngoại giao, công vụ được cấp trước đó, người đề nghị nộp kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản và các giấy tờ liên quan chứng minh việc thay đổi nêu trên khi làm thủ tục đề nghị cấp mới hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Ngoài ra, người đề nghị cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực nộp các giấy tờ sau đây: 01 Tờ khai theo hướng dẫn; Hộ chiếu còn giá trị trên 06 tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh; 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài; 01 bản chụp thư mời (nếu có).

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được cấp, gia hạn ở nước ngoài theo Điều 13 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 thì thời hạn loại hộ chiếu này được quy định như sau:

Thời hạn là 01 năm đối với hộ chiếu được cấp trong trường hợp bị hỏng hoặc mất khi đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài;

Thời hạn tối thiểu là 01 năm và không dài hơn thời hạn hộ chiếu cũ với hộ chiếu được cấp trong trường hợp: Hộ chiếu hết trang hoặc gia hạn hộ chiếu. Hộ chiếu cấp cho người đang là thành viên của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài có thay đổi về chức vụ (hiện hành quy định không dài hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu cũ).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/11/2020.

Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây.

                                                                                                Thanh Nguyên


Đang online: 16

Số lượt truy cập: 849565