Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 07/08/2019]

Thực hiện Công văn số 160/LĐ ngày 25/6/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 44/VC ngày 25/6/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), CĐCS Sở Ngoại vụ đã tổ chức tuyên truyền và phát động toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia với nhiều hình thức như: tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức; tổ chức hoạt động tham quan dã ngoại cho cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động; tổ chức treo băng rôn tuyên truyền tại đơn vị với khẩu hiệu tuyên truyền: “Chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”

Khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại Sở Ngoại vụ Khánh Hòa.

Thông qua các hoạt động nói trên, không những giúp cho cán bộ, đoàn viên và người lao động của Sở nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam; qua đó, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn trong công cuộc xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh; mà còn góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động trong đơn vị đoàn kết, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tin, bài, ảnh: Hằng Nguyễn


Đang online: 19

Số lượt truy cập: 657880