Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 24/12/2019]

Vừa qua, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ – Đơn vị Trưởng Khối thi đua các Sở Quản lý Nhà nước 1 đã diễn ra Hội nghị tổng kết thi đua công đoàn năm 2019 của Khối. Tham dự Hội nghị có Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa và Lãnh đạo 07 đơn vị trong Khối thi đua các Sở Quản lý Nhà nước 1, gồm các Sở: Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thể thao, Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Du lịch và Ngoại vụ.


Quang cảnh Hội nghị tổng kết thi đua Khối

Công đoàn Khối các Sở Quản lý Nhà nước 1 gồm 07 Sở, hiện có 40 công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn bộ phận trực thuộc với số đoàn viên công đoàn là: 1.671 đoàn viên, trong đó có 782 đoàn viên nữ.

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị Trưởng Khối đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2019 của Khối. Theo đó, dự thảo báo cáo tổng kết đã nêu lên được những thuận lợi và khó khăn trực tiếp tác động hoạt động công đoàn, cũng như đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn của Khối trong năm 2019. Với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền và Công đoàn Viên chức tỉnh, hoạt động của công đoàn Khối năm 2019 đã được kết quả tốt, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, duy trì tốt chức năng, vai trò của tổ chức công đoàn; quyền và lợi ích chính đáng của CCVCLĐ được đảm bảo; tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, phong trào của CĐCS luôn được gắn với quyền và lợi ích chính đáng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tâm tư nguyện vọng, do đó đã tạo ra sự hưởng ứng tích cực, đông đảo của đoàn viên trong Khối.

Công đoàn Khối đã tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CCVCLĐ bằng nhiều hình thức, hoạt động cụ thể, thiết thực và nội dung phong phú thu hút đoàn viên công đoàn tham gia, đã tạo nhận thức tốt trong toàn thể CCVCLĐ. Qua đó, CCVCLĐ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần cho thành tích chung của cơ quan ban ngành, xây dựng công đoàn vững mạnh.


Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Với chủ đề hoạt động năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”, nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng hoạt động năm 2020 của  Khối sẽ bao gồm các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các Công đoàn cơ sở cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện đảm bảo sát với tình hình thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát động các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; Chú trọng phát hiện, kịp thời tuyên dương người tốt việc tốt, về hoạt động đổi mới, sáng tạo của CBCCVCLĐ và các đơn vị để tạo sức lan tòa; tôn vinh, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, mô hình điển hình tiên tiến. Các CĐCS cần chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn phù hợp thực tiễn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; chủ động tiếp cận và truyền tải thông tin các chủ trương, kế hoạch công tác và các hoạt động hỗ trợ CBCCVCLĐ. Tiếp tục thực hiện cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Triển khai đánh giá chất lượng xếp loại CĐCS theo hướng dẫn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đại diện Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao và thống nhất các nội dung dự thảo báo cáo tổng kết năm 2019 của Khối thi đua các Sở Quản lý Nhà nước 1. Qua đó, hy vọng rằng trong năm 2020, các đơn vị trong Khối sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua; công tác tổ chức; công tác nữ công, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 và tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối năm 2020 đúng thời gian quy định./.

Bài, ảnh : Hằng Nguyễn


Đang online: 12

Số lượt truy cập: 577824