Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 22/12/2020]

Ngày 17/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phối hợp thực hiện các dự án thuộc Chương trình trọng điểm.

Nuôi cá lồng bè trên vùng biển An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang).

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 là một chương trình lớn, quan trọng, có sự tham gia thực hiện của nhiều bộ, ngành như: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu chung của Chương trình trọng điểm là “công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế trong từng giai đoạn để đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những biện pháp để triển khai Chương trình hiệu quả, chất lượng, tập trung vào các nội dung như: các quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật; kinh phí triển khai, điều kiện trang thiết bị, năng lực thực hiện; cơ chế quản lý phối hợp thực hiện Chương trình; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Chương trình.

Để nâng cao giá trị và hiệu quả đầu tư cao của các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trọng điểm, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị các đơn vị chủ trì dự án khẩn trương hoàn thành, giao nộp sản phẩm về Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Các đơn vị có dự án chuyển tiếp cần rà soát, đánh giá, tổng kết để điều chỉnh mục tiêu, quy mô, nội dung dự án để bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực hiện dự án. Các đơn vị chủ trì các nhiệm vụ, dự án mở mới khẩn trương trình phê duyệt, làm căn cứ bố trí ngân sách và triển khai thực hiện từ năm 2021. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ trì dự án, cơ quan chủ quản cần rà soát, đề xuất, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; đề xuất cơ chế, chính sách để huy động và đa dạng hóa nguồn lực thực hiện Chương trình.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với vai trò thực hiện nhiệm vụ Văn phòng cơ quan thường trực Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tích cực tham mưu, đôn đốc các dự án, phát hiện kịp thời các bất cập để kiến nghị Ủy ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục và tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, Tổng cục hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

Theo biengioilanhtho.gov.vn

http://biengioilanhtho.gov.vn/vi/tin-tuc/day-nhanh-tien-do-chuong-trinh-trong-diem-ve-moi-truong-bien-va-hai-dao-926781.html


Đang online: 11

Số lượt truy cập: 849554