Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 24/09/2019]

Trong khuôn khổ “Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức Ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 – 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/02/2016, từ ngày 18 đến ngày 20/9/2019, tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) – Học viện Ngoại giao tổ chức Khóa bồi dưỡng “Kiến thức và kỹ năng công tác đối ngoại” dành cho cán bộ, công chức Ngoại vụ các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 4.  


Đại sứ Trần Trọng Toàn thuyết trình chuyên đề công tác ngoại giao kinh tế ở địa phương

Tham gia Khóa bồi dưỡng có hơn 50 học viên là cán bộ, công chức các Sở Ngoại vụ Bình Định, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên...và các cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại tại các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk. Trong 03 ngày tham gia Khóa bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu, tiếp cận các chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực hiện nay; các vấn đề quốc tế nổi bật và tác động đối với Việt Nam; công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa ở địa phương; kỹ năng xây dựng và đàm phán các thỏa thuận quốc tế ở địa phương; công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại và kỹ năng tiếp xúc với báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông. 

            Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại thực sự là vấn đề cần thiết và cấp bách, nhất là khi công tác đối ngoại được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, chủ trương triển khai thực hiện một cách chủ động, tích cực, trọng tâm và hiệu quả.  Khóa bồi dưỡng lần này được tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã kết thúc thành công, giúp cho cán bộ, công chức các Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk được tiếp cận một số kỹ năng, kiến thức đối ngoại cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại ở địa phương./.

                                                                                                     Nguyễn LoanĐang online: 25

Số lượt truy cập: 587334