Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 31/07/2020]

Chiều ngày 20/7/2020, tại Hội trường Sở Ngoại vụ, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa trong 06 tháng đầu năm 2020; phân tích những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực công tác; những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm. Trên cơ sở sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra giải pháp thiết thực, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tóm tắt hoạt động của Sở trong 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở, đồng thời nghe các ý kiến tham luận của các Phòng chuyên môn, về các vấn đề khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thảo luận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ; Quy chế làm việc; Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2020, và ý kiến đề xuất của cán bộ, công chức Sở.

Khánh Hà


Đang online: 31

Số lượt truy cập: 821397