Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 07/09/2020]

 

Với mục tiêu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước có chung đường biên giới, góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, giai đoạn từ 2020 – 2025 và 2025 – 2030, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cụ thể, theo Quyết định 1191, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thưc hiện và hướng dẫn các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

Sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại;

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới;

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới;

Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho các đồn Biên phòng trên toàn tuyến biên giới, phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới;

Đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không, cửa khẩu nội địa, lối mở các tỉnh biên giới để khai thác cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại;

Lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động giao lưu xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của các tỉnh biên giới góp phần quảng bá hình ảnh đất nước;

Đưa các nội dung thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại với định dạng phù hợp (tin nhắn, thư thoại bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc…) đến các thuê bao viễn thông di động tại các tuyến biên giới. 

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Mai Thanh


Đang online: 16

Số lượt truy cập: 849575