Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 31/07/2020]

Nhằm kịp thời cập nhật những kiến thức mới, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp và đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Ngày 21/7/2020, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Nghị định về công tác Văn thư; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

Tham dự tập huấn có 259 cán bộ, công chức là Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành; cấp huyện có Chánh văn phòng, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ; chuyên viên phòng Nội vụ theo dõi công tác văn thư, lưu trữ; Đại diện Lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và công chức làm công tác Văn phòng - Thống kê tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tới dự và chỉ đạo lớp học, đồng chí Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của công tác văn thư, công tác lập hồ sơ công việc và tài liệu lưu trữ điện tử tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp và yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập, tiếp thu các nội dung được tập huấn để triển khai, áp dụng tại cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ, đồng chí Nguyễn Văn Ba – Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ, Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước; đồng chí Bùi Vũ Vĩnh -  Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và truyền thông đã giới thiệu những điểm mới tại Nghị định 30, Quyết định số 458 và một số nội dung về trao đổi, xử lý văn bản điện tử trên phần mềm E-Office.

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ, Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước giới thiệu những điểm mới tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Đồng chí Bùi Vũ Vĩnh - Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến một số nội dung về trao đổi, xử lý văn bản điện tử theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP trên phần mềm E-Office

Trên tinh thần học tập tích cực, các học viên đã hưởng ứng các nội dung giảng viên truyền đạt, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong suốt quá trình học. Sau 01 ngày học tập nghiêm túc, các học viên được trang bị kịp thời những kiến thức, kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ như: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư và quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, dữ liệu đặc tả của tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức góp phần nâng cao, chất lượng hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên toàn tỉnh./.

Hồng Ân


Đang online: 23

Số lượt truy cập: 821346