Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 08/10/2019]

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI NĂM 2019

Nhằm bồi dưỡng, tăng cường kiến thức về một số lĩnh vực trong công tác đối ngoại địa phương, ngày 04/10/2019, tại khách sạn Ariyana, Sở Ngoại vụ phối hợp với Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại năm 2019. Tại đây, các báo cáo viên đã phổ biến kiến thức cho hơn 70 đại biểu là các cán bộ làm công tác đối ngoại của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Nam Khánh – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong ngày, các học viên được nghe các báo cáo viên của Bộ Ngoại giao (Cục Ngoại vụ, Cục Lễ tân Nhà nước, Ủy ban Biên giới quốc gia, Vụ Chính sách đối ngoại) trình bày các thông tin về tình hình thế giới và khu vực, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; tình hình biển đảo và chủ trương của ta; công tác lễ tân đối ngoại, quy trình đón tiễn khách nước ngoài đến địa phương; công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại địa phương trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, các hoạt động hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng đa dạng, phức tạp. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại tỉnh chưa được đào tạo, bồi dưỡng nhiều, chủ yếu qua quá trình tự tích lũy kinh nghiệm. Điều này cũng phần nào làm hạn chế tính chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện và xử lý công việc liên quan đến đối ngoại.

Ông Vũ Duy Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại tập huấn về một số nét lớn của tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Việt Nam

Thông qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ địa phương được cập nhật đầy đủ thông tin, kiến thức cần thiết về tình hình quốc tế, chính sách đối ngoại và một số kỹ năng trong triển khai công tác lễ tân, đón tiếp khách quốc tế, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước và các địa phương trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Bài viết và ảnh: Chi Giang


Đang online: 10

Số lượt truy cập: 577821