Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 03/11/2020]

Triển khai Kế hoạch số 10158/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với Chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”, Sở Ngoại vụ đã triển khai đến Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.

Các thành viên CLB Unesco dưỡng sinh người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa biểu diễn Lễ ra mắt Ngày thành lập CLB (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020, Sở Ngoại vụ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Luật Người cao tuổi và các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người cao tuổi trong các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Tăng cường công tác phối hợp chăm lo sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người cao tuổi; tạo mọi điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; sống gương mẫu trong gia đình, cộng đồng, tham gia củng cố hệ thống chính trị của địa phương và tiếp tục đóng góp ý kiến với Đảng bộ và chính quyền để tiếp tục xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển vững mạnh hơn; Phối hợp trong xây dựng triển khai thực hiện Luật, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức và người lao động Sở Ngoại vụ thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, vận động người cao tuổi tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi.

Lan Phạm


Đang online: 32

Số lượt truy cập: 821399