Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 19/09/2019]

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, ngoài các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và 37, các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và các sự kiện liên quan, sẽ có các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Hội nghị Bộ trưởng) và các Hội nghị Quan chức cao cấp chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Hội nghị SOM), cùng nhiều sự kiện khác trải đều trong cả năm, diễn ra ở một số thành phố lớn trong cả nước.

Nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất, hiệu quả, chuyên nghiệp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức các hội nghị, Ban Thư ký ASEAN 2020 - Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 xây dựng Bản hướng dẫn tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) chuyên ngành trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Bản hướng dẫn này được ban hành với mục đích bảo đảm các Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị SOM được tổ chức theo đúng thông lệ của ASEAN và các nguyên tắc lễ tân đối ngoại của Việt Nam; đồng thời bảo đảm phương châm trọng thị, chu đáo, tiết kiệm, thể hiện tinh thần “đổi mới, năng động, hội nhập, trách nhiệm, mến khách và an ninh”. Qua đó góp phần quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8631/UBND-KGVX ngày 26/8/2019 về việc hướng dẫn tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) chuyên ngành trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020;

Sở Ngoại vụ xin phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nội dung Bản hướng dẫn để nghiên cứu./.

(đính kèm Hướng dẫn)

Chi Giang


Đang online: 37

Số lượt truy cập: 732839