Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 24/11/2019]

Vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 8149/BNN-TCTS ngày 30/10/2019 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương. Tại văn bản này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, các địa phương phải quán triệt và tập trung nguồn lực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng địa phương nỗ lực, nâng cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Một là, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 689/CT-TTg, Chỉ thị số 45/CT-TTg; các Công điện: số 1329/CĐ-TTg, số 732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg; Quyết định số 78/QĐ-TTg; Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU để ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU.

Hai là, tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là áp dụng chế tài xử phạt nghiêm đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản được quy định tại Điều 20, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản để ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Ảnh: baokhanhhoa.vn

Ba là, tập trung nguồn lực để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác; kiểm soát tàu cá ra cảng, vào cảng; đảm bảo công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc hải sản từ khai thác chứng minh được độ tin cậy; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc chính sau:

- Nâng cấp, sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cảng cá chỉ định để phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc hải sản từ khai thác, chống khai thác IUU; đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch.

- Bổ sung nguồn lực cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Huy động nhân lực khẩn trương rà soát hồ sơ, khắc phục các tồn tại trong công tác truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác.

- Khẩn trương hoàn tất việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổ chức khai thác, vận hành hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để quản lý, kiểm soát, giám sát hoạt động của tàu cá địa phương trên biển; chia sẻ thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi khai thác IUU.

- Hoàn thiện việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu tàu cá VNFISHBASE thông tin dữ liệu về thời hạn cấp giấy phép khai thác thủy sản đã cấp phép cho tàu cá của địa phương.

- Kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến; không cho tàu cá đi khai thác hải sản nếu không lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá thuộc đối tượng bắt buộc lắp đặt theo quy định; xử lý nghiêm theo quy định tàu cá lắp đặt nhưng cố tình ngắt kết nối với trạm bờ; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên vùng biển được phân công quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác IUU.

Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật liên quan về chống khai thác IUU, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chống khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân và các thành phần liên quan, huy động hệ thống chính trị tại địa phương chung tay vào cuộc chống khai thác IUU.

Năm là, thường xuyên tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, có hình thức xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ không đạt yêu cầu để chấn chỉnh, kịp thời khắc phục tồn tại hạn chế.

Triển khai nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có biển chủ động triển khai và phổ biến các nhiệm vụ trên đến các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện các ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đề xuất ý kiến và tham mưu những nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Tin, bài, ảnh: Nguyễn Loan
Đang online: 9

Số lượt truy cập: 584372