Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 13/05/2020]

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2020 với tổng kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư dự kiến hơn 01 tỷ đồng.

Năm 2020, tỉnh Khánh Hòa là đơn vị được chọn tổ chức sự kiến Đối ngoại Quốc phòng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, do đó việc lồng ghép các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại bên lề Hội nghị chương trình này là một trong các mục tiêu của Chương trình xúc tiến đầu tư năm nay. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định một số mục tiêu quan trọng khác gồm: Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, trong đó tập trung hút đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thu hút các dự án thứ cấp vào các ngành, lĩnh vực như: Sản xuất thiết bị năng lượng, thiết bị điện, điện tử, thiết bị gia dụng, thiết bị linh kiện hàng hải, chế biến nông lâm thủy sản; cảng biển, đóng tàu, công nghiệp phụ trợ đóng tàu; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch ưu tiên ứng dụng công nghệ cao nhằm đón đầu Cách mạng công nghiệp 4.0; Phát triển nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao, bền vững, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng, năng suất cao, cạnh tranh với các khu vực lân cận; Đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong và ngoài nước phát triển dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đào tạo nhân lực trình độ cao trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu lao động cho nhà đầu tư.

Theo đó, Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2020 tập trung vào các nội dung sau:

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư: Liên kết chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt thông tin, tình hình kinh tế thế giới, chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, tập quán,.... của các quốc gia, vùng lãnh thổ để tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi thăm và làm việc, ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh; Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh quan hệ của tỉnh với các nước, tập đoàn kinh tế, tài chính quốc tế; tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn viện trợ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình các vấn đề kinh tế thế giới và khu vực, mô hình và kinh nghiệm phát triển của các địa phương trong và ngoài nước; nghiên cứu pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại quốc tế; Đăng ký tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài do các bộ, ngành trung ương tổ chức.

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: Thực hiện thống kê số liệu thu hút đầu tư, số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh để làm cơ sở quản lý và định hướng công tác xúc tiến đầu tư; Thường xuyên cập nhật các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định hướng thu hút đâu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, công tác đó ngoại, quy hoạch ngành ... trên trang thông tin điện tử bằng nhiều thứ tiếng (Việt, Anh, Nhật, Nga, Hàn ...); Thường xuyên cập nhật thông tin của tỉnh trên trang điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương… phục vụ công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo quy định.

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư: Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 -2020, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh và xây dựng profile chỉ tiết các dự án kêu gọi đầu tư.

Thực hiện các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư: Thường xuyên đổi mới tài liệu xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách ưu đãi đầu tư, định hướng phát triển, các ngành, nghề, lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh một cách hiệu quả như: Brochure giới thiệu tổng quan về tỉnh Khánh Hòa, định hướng thu hút đầu tư; Danh mục dự án kêu gọi đầu tư; Clip video giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh (3 vùng trọng điểm của tỉnh); Power point giới thiệu về Khánh Hòa phục vụ cho các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại các hội nghị, hội thảo xúc tiên đâu tư, thương mại, du lịch, tọa đàm kinh tê quốc tế...

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư: Lồng ghép chương trình xúc tiến đầu tư vào Chương trình, sự kiện quốc gia, quốc tế… đăng cai tổ chức tại Khánh Hòa; Thực hiện chiến dịch Email-marketing sau các hội nghị xúc tiến đâu tư; gửi thư cảm ơn, trả lời các thắc mắc, ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị; Hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh liên kết chặt chẽ với các địa phương khu vực duyên hải Miền Trung đảm bảo sự hài hòa, lan tỏa, phát triển liên kết vùng; Lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa; các buổi tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế, cũng như thông qua các chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài; Thông qua các tổ chức, hiệp hội đầu tư, thương mại, du lịch nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, công ty tư vấn, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cung cấp thông tin, hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị Lãnh đạo địa phương Việt Nam – Nhật Bản 2020

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư: Tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về xúc tiến đầu tư do Bộ, ngành tổ chức; Học tập kinh nghiệm địa phương có chỉ số PCI cao nhằm tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Bản cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp mà tỉnh Khánh Hòa đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các địa phương và phía đối tác Nhật Bản; Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, thủ thục đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, tiềm năng, thị trường, xu hướng, đối tác khi có yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp; Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư và tiến hành đầu tư tại tỉnh; Tiếp nhận, tông hợp và chuyển cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết các đề xuất kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp; Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật, kỹ năng quản trị và môi trường đầu tư, tập quán của một số nước trọng điểm đến các doanh nghiệp kinh doanh tại tỉnh; Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ít nhất 02 lần/năm nhằm giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại tỉnh; Vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công trực tuyến của tỉnh đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp; Xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài hiện quả và đảm bảo an toàn cho nhân dân và người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp như: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại các nước đề tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài; Tăng cường kết nối, hợp tác với các Hội, Hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam nhằm thông tin về môi trường đầu tư, định hướng thu hút đầu tư, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư nước ngoài, mời gọi đầu tư theo ngành, lĩnh vực trọng điểm; Hỗ trợ các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong việc xúc tiến, kêu gọi các dự án đâu tư thứ cấp vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa tham dự Buổi giao lưu văn hóa kinh tế du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Căn cứ nội dung Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2020, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các sở, ngành, địa phương, các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, cơ quan báo chí địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai các nội dung liên quan trong 8 nhóm hoạt động xúc tiến, gồm: nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2020; xây dựng các tài liệu, ấn phẩm phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá về môi trường chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; hợp tác xúc tiến đầu tư./.

Chi Giang

 

   

      

 


Đang online: 23

Số lượt truy cập: 821382