Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 26/08/2020]

 

Lễ tân ngoại giao là tổng hợp những quy ước, tập quán được thừa nhận chung và được tôn trọng bởi các chính phủ, các bộ ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao trong giao tiếp quốc tế... Phạm vi áp dụng các quy định lễ tân hầu như bao quát mọi phương diện hoạt động đối ngoại. Trong đó, ngôi thứ ngoại giao là một trong những quy định quan trọng của lễ tân ngoại giao và gồm các ngôi thứ chủ yếu sau:

- Ngôi thứ dành cho Đoàn Ngoại giao khi được mời dự các lễ tiết chính thức của nước sở tại;

- Ngôi thứ giữa những người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao;

- Ngôi thứ giữa cán bộ ngoại giao trong một Cơ quan đại diện ngoại giao.

Trong lịch sử nhân loại, ngôi thứ ngoại giao luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi cho đến khi Hội nghị Vienna 1961 diễn ra với sự tham gia của 81 nước, vấn đề ngôi thứ giữa các đại biểu ngoại giao đã được thống nhất và quy định dựa trên nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, được thể hiện đầy đủ và rõ ràng trong các quy định của Công ước Vienna 1961.

Theo đó, Điều 16 Công ước Vienna 1961 quy định: “Người đứng đầu Cơ quan đại diện giữ trình tự ngôi thứ ở từng cấp căn cứ vào ngày và giờ nhậm chức”. Điều 13 Công ước quy định:Người đứng đầu Cơ quan đại diện được coi như đã nhậm chức tại nước tiếp nhận kể từ khi trình thư ủy nhiệm, hoặc kể từ khi trao một bản sao y thư ủy nhiệm cho Bộ Ngoại giao nước tiếp nhận hoặc một Bộ nào khác đã được thỏa thuận theo thực tiễn tiến hành ở nước tiếp nhận, và thực tiễn tiến hành này phải được áp dụng một cách nhất quán. Thứ tự trình thư ủy nhiệm hoặc trao bản sao thư ủy nhiệm được xác định căn cứ vào ngày và giờ đến của người đứng đầu Cơ quan đại diện”.

Trong các hoạt động đối ngoại, bố trí chỗ ngồi thích hợp cho mỗi người theo ngôi thứ và cấp bậc là một trong những việc tế nhị nhất trong công tác lễ tân. Vấn đề ngôi thứ và chỗ ngồi không những bảo đảm cho một sự kiện diễn ra trang trọng, thành công mà còn thể hiện nguyên tắc đối đẳng giữa các quốc gia./.

                                                                                    Nguyễn Loan

 

 

 


Đang online: 11

Số lượt truy cập: 784568