Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 10/09/2020]

 

Ngày 27/8/2020, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)

Theo đó, kế hoạch nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan Sở Ngoại vụ thành phong trào sôi nổi, gắn công tác thi đua với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trong chi bộ và cơ quan Sở Ngoại vụ, tạo động lực để CBCC và người lao động trong cơ quan thi đua thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh; Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.

Sở Ngoại vụ cũng yêu cầu việc phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế cơ quan. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, tạo ra khí thế thi đua bằng hành động thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch cũng đề ra 07 nội dung thi đua cụ thể cho cán bộ, công chức, người lao động của Sở diễn ra từ nay cho đến hết tháng 12/2020. Phong trào thi đua sẽ được Tiến hành tổng kết kết hợp thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ.

Khánh Hà


Đang online: 15

Số lượt truy cập: 784548