Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 23/12/2020]

Thực hiện Kế hoạch số 11775/KH-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1413/KH-SNgV ngày 13/11/2020 triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 của Sở Ngoại vụ, trong đó chú trọng đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn cơ quan chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, công chức và người lao động của Sở.

 Kết hợp với tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Các hình thức đã triển khai như:

             - Treo băng rôn thông điệp truyền thông “Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” tuyên truyền tại trụ sở cơ quan từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.

                  

 

(Ảnh: Lan Phạm)

            - Đăng tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 trên Trang thông tin điện tử của Sở.

            - Khuyến khích cán bộ, công chức viết, đăng tin bài có nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở nhất là vào thời gian cao điểm từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.

Thông qua các hoạt động trên, cán bộ, công chức và người lao động Sở Ngoại vụ được nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, thực hiện đạo đức lối sống trong gia đình, hướng đến mực tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đến nay, Sở Ngoại vụ chưa phát hiện vụ việc bạo lực nào trong gia đình cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở.

                                                                                Tin, bài: Lan Phạm

Đang online: 8

Số lượt truy cập: 849547