Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 05/02/2020]

Ngày 21/01/2020, Sở Ngoại vụ đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở. Theo đó, trong năm 2020, Sở Ngoại vụ đề ra 04 mục tiêu chất lượng bám sát theo những mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở.


Việc ban hành mục tiêu chất lượng hàng năm là một trong những nhiệm vụ nhằm duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại Sở Ngoại vụ. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đã được áp dụng tại các phòng ban thuộc Sở Ngoại vụ từ năm 2012. Thông qua việc áp dụng ISO, lãnh đạo Sở Ngoại vụ có thể điều hành công việc nội bộ trôi chảy và hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo và công chức trong quy trình xử lý công việc; kiểm soát được toàn bộ quá trình xử lý công việc.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Sở Ngoại vụ đã mang lại hiệu quả thiết thực, là công cụ hữu hiệu hỗ trợ đắc lực mục tiêu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng ban thuộc Sở, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong quá trình thực hiện các giao dịch tại trụ sở Sở Ngoại vụ.

Bài, ảnh: K.Hà


Đang online: 9

Số lượt truy cập: 586603