Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 18/07/2019]

Thời gian vừa qua, một số đoàn công tác của các Bộ, ngành, địa phương sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh khi quá cảnh qua một nước thuộc khối Schengen chưa miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Việt Nam tới nước thuộc khối Schengen miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Việt Nam.

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao cho biết, hiện nay để nhập cảnh một nước Schengen chưa miễn thị thực với Việt Nam, cần có thị thực Schengen hoặc thị thực quốc gia muốn nhập cảnh. Thị thực quốc gia chỉ cho phép người được cấp đi lại trong lãnh thổ quốc gia đó, thị thực Schengen được phép đi lại tự do trong lãnh thổ các quốc gia khác thuộc khối. Do đó, trừ khi đã có thị thực Schengen, nếu không, trong hành trình tới nước đã miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Việt Nam, nếu điểm đến đầu tiên thuộc khối Schengen (kể cả hình thức nhập cảnh vào lãnh thổ hoặc quá cảnh tại sân bay) là nước chưa ký Hiệp định miễn thị thực thì người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ vẫn cần xin thị thực nước điểm đến đầu tiên trong khối Schengen đó hoặc thị thực Schengen.

Đối với trường hợp quá cảnh một nước thuộc khối Schengen để tới quốc gia khác không thuộc khối này, việc xin thị thực được thực hiện theo pháp luật của quốc gia quá cảnh đó. Ví như Cộng hòa Pháp không yêu cầu thị thực quá cảnh đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ các nước để tới nước thứ ba.

Thực tế hiện nay, với các nước thuộc khối Schengen, người mang hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam có thể nhập cảnh hoặc quá cảnh miễn thị thực tới 12/26 nước; người mang hộ chiếu công vụ có thể nhập cảnh hoặc quá cảnh miễn thị thực tới 02/26 nước.  Cụ thể, thông tin về các Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước được đăng tải tại “Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự” www.lanhsuvietnam.gov.vn  à “Công tác lãnh sự” à “Hệ thống văn bản pháp quy” à “Điều ước quốc tế song phương” à “Danh mục các Hiệp định, Thỏa thuận miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước”./.

                                                                       Tin bài, ảnh: Nguyễn Loan


Đang online: 9

Số lượt truy cập: 584410