Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 19/11/2020]

Ngày 13/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, sau một năm triển khai thực hiện, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, Sở Ngoại vụ hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (hộ chiếu) như sau:

Việc quản lý hộ chiếu

1. Cơ quan trực tiếp quản lý hộ chiếu phải lập sổ theo dõi việc giao, nhận hộ chiếu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ chiếu khi được lưu giữ tại cơ quan, không để thất lạc, ẩm ướt, hư hại hoặc không sử dụng được.

2. Bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức, viên chức khi có quyết định cử/cho phép đi công tác nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền. Việc bàn giao hộ chiếu phải có ký nhận. Nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng dưới 06 tháng thì Cơ quan trực tiếp quản lý hộ chiếu thông báo cho người được cấp hộ chiếu để họ chủ động đề nghị gia hạn hoặc cấp hộ chiếu mới khi có quyết định cử/cho phép đi công tác nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thu giữ và quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức sau mỗi chuyến đi công tác nước ngoài theo quy định và không giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức, viên chức khi chưa có quyết định cử/cho phép đi công tác nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền.

4. Đối với những người đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích hoặc không còn quyền được sử dụng hộ chiếu mà hộ chiếu còn giá trị sử dụng thì cơ quan trực tiếp quản lý hộ chiếu chuyển hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ Khánh Hòa để làm thủ tục hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu.

Lưu ý khi sử dụng hộ chiếu

1. Sau khi nhận hộ chiếu được cấp mới/gia hạn, cần kiểm tra hộ chiếu để đảm bảo các thông tin nhân thân là chính xác và hộ chiếu phải đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu của cơ quan cấp phát hộ chiếu.

2. Không được tẩy xóa, viết thêm, sửa đổi những nội dung ghi trong hộ chiếu, ký tên vào phần chữ ký của người mang hộ chiếu”, không ký tên không tự ghi vào phần chức danh của người mang hộ chiếu”; không được cho người khác sử dụng hộ chiếu của mình.

3. Cần giữ gìn, bảo quản hộ chiếu cẩn thận, khi hộ chiếu bị thất lạc phải khai báo ngay cho cơ quan công an nơi mất hộ chiếu và cơ quan cấp hộ chiếu/Sở Ngoại vụ Khánh Hòa biết, trường hợp ở nước ngoài thì phải khai báo ngay với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại và cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam nơi gần nhất.

4. Nếu có nhu cầu sử dụng hộ chiếu hoặc khi có quyết định cử/cho phép đi công tác nước ngoài cần kiểm tra thời hạn hộ chiếu; trước khi hộ chiếu hết hạn cần liên hệ với cơ quan cấp phát hộ chiếu hoặc cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài để làm thủ tục gia hạn hoặc cấp đổi hộ chiếu mới. Thủ tục liên quan việc cấp, gia hạn hộ chiếu được Bộ Ngoại giao quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực; lưu ý một số nước quy định hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng mới được nhập cảnh.

5. Sử dụng hộ chiếu đúng mục đích, tuyệt đối không sử dụng hộ chiếu để đi nước với mục đích cá nhân; phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của nước sở tại khi đi công tác, học tập ở nước ngoài./.

                                                                                               Nguyễn Loan


Đang online: 21

Số lượt truy cập: 821343