Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 28/01/2019]

Năm 2019 là năm tiếp theo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2019 một cách hiệu quả, chiều ngày 24/01/2019, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” cho toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Sở. Tại buổi học tập chuyên đề, cán bộ, công chức và người lao động Sở đã được nghe đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Đảng viên thuộc Chi bộ Sở đã truyền đạt những nội dung cơ bản Chỉ thị 08-CT/TW.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng truyền đạt nội dung tại buổi học chuyên đề

Việc học tập, nghiên cứu chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, chất lượng gắn với việc đổi mới phương thức truyền đạt, nắm bắt, đánh giá học viên, báo cáo viên đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Toàn cảnh hội nghị

Cũng tại buổi học chuyên đề, đồng chí Dương Nam Khánh, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ cũng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Mục đích của buổi học chuyên đề nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của nhân dân cùng những nội dung, giải pháp học tập và làm theo nhằm đưa tư tưởng của Bác đi vào cuộc sống. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm trong thực hành chức trách, nhiệm vụ; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phương pháp tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Kết thúc buổi học chuyên đề, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên của Sở đã viết bài thu hoạch để đăng ký và đưa ra giải pháp của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Tin, ảnh: HA


Đang online: 23

Số lượt truy cập: 849618