Độ ẩm:
Gió:
[Đăng ngày: 27/04/2017]

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Trung Thu
Điện thoại: 0258. 3523345
Email:nttthu@khanhhoa.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Dương Nam Khánh

Điện thoại: 0258.3526 416
Email: dnkhanh@khanhhoa.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 1. Văn phòng Sở

* Bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Email: vp.sngv@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 0258.3526 420

2. Thanh tra Sở 

* Ông Võ Thanh Nguyên – Chánh Thanh tra

Email: ttra.sngv@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 0258.3824 621

3. Phòng Hợp tác quốc tế: 

*
Email: htqt.sngv@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 0258.3526 419

4. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài:

* Ông Nguyễn Xuân Hoàng Nguyên Lộc - Phó Trưởng phòng phụ trách

Email: ls.sngv@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 0258.3526 417

.............................................................

Điện thoại cơ quan: 0258.3526 420
Fax: 0258.3560153
Email: sngv@khanhhoa.gov.vn


Các tin khác

Đang online: 27

Số lượt truy cập: 821355